Powrót do
strony głównej
1 9 4
5 8

Obóz jeniecki,
przesiedleńczy
Łambinowice
Lambsdorf

Łambinowice (Lambsdorf) to obóz jeniecki, przesiedleńczy, pracy istniejący właściwie bez przerwy od 1871 r. Więzieni w nim byli kolejno jeńcy z wojny francusko-pruskiej 1870/71, z czasów I Wojny Światowej, po 1922 r. przesiedleńcy ze wschodniej części Górnego Śląska (włączonej do Polski), a w czasie II Wojny Światowej - 300 000 jeńców wojennych, 50 narodowości, co czyniło go największym obozem w Europie.

Istniejącą infrastrukturę obozową wykorzystała po zakończeniu II Wojny Światowej polska administracja państwowa i tworząc tam „obóz przesiedleńczy” dla niemieckiej i śląskiej ludności. Ludności oczekującej na deportację w głąb Niemiec. Obóz ten powstał na mocy decyzji władz powiatowych w Niemodlinie w ramach realizacji zarządzenia nr 88 Wojewody Śląskiego Aleksandra Zawadzkiego z 18 czerwca 1945 roku. Formalnie nazywano go przesiedleńczym, jednak stosowano w nim opracowany przez komendanta Czesława Gęborskiego regulamin, wzorujący się na regulaminach hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Więźniowie Łambinowic – formalnie czekający jedynie na przesiedlenie - umierali z głodu, z powodu fatalnych warunków higienicznych, epidemii tyfusu, ciężkiej pracy (chorych i wycieńczonych całodniową pracą w polu traktowano jak zwierzęta pociągowe, zaprzęgając ich do wozów i przyczep). Komendant wydawał rozkazy znęcania się nad więźniami i rozstrzeliwania ich. Własnoręcznie zabił kilkanaście osób. Za powszechnie przyjęty zwyczaj uznawano dobijanie rannych strzałem w tył głowy.

Ogółem przez obóz przeszło ok. 5000 Niemców i Ślązaków. Najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy 30 okolicznych wsi. Trudne warunki bytowe, głód, choroby oraz złe, wręcz bestialskie traktowanie, osadzonych przez władze obozowe powodowały dużą śmiertelność. Szacuje się, że zmarło lub zostało zabitych ok. 1500 osób. W czasie śledztwa prowadzonego w 1946 roku wykazano, że strażnicy, werbowani wcześniej przez Gęborskiego w barach okolicznych miast i miasteczek, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, żyjąc z rabunków dokonywanych na więźniach oraz na ludności miejscowej. Czesław Gęborski, nazywany nawet przez swoich podwładnych Bestią, sądzony był kilkakrotnie. W 1946 r. za „przekroczenie obowiązków służbowych”. Uniewinniony, awansowany. Po 1956 r. ponownie sądzony i ponownie uniewinniony. W połowie lat 90-tych wznowiono proces i zawieszono w 2005 r. ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego. Gęborski zmarł w 2006 r. do końca życia pobierając wysoką resortową emeryturę.

© Wszelkie prawa zastrzeżone